.

งานวิทย์ 22 ตอนที่ 2 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2564

 
 

 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาจตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์
 
บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์


นางสาวขนิษฐา เกษแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายอนนท์ ทัฬหกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายอานุภาพ กำแหงหาญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายนิคม แก้วเจิม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวนาฎนารี ชื่นจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)


นางสาวสาวิตรี วงค์สันเทียะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)


นางสาวบุษบาวรรณ ฮุยงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)


นางสาวกฤษณา ผกามาลย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.192.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 517,334
 
งานวิทย์ 22 (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 22)
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032-281056