.

ทางทีมงาน งานวิทย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม งานวิทย์ 21 แล้วพบกันใหม่งานวิทย์ 22 สิงหาคม 2563 ขอบคุณครับ

 
 

 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาจตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์
 
บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์


นางสาวขนิษฐา เกษแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายอนนท์ ทัฬหกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายอานุภาพ กำแหงหาญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายนิคม แก้วเจิม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวนาฎนารี ชื่นจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)


นางสาวสาวิตรี วงค์สันเทียะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)


นางสาวบุษบาวรรณ ฮุยงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)


นางสาวกฤษณา ผกามาลย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
 
 
 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.231.21.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 458,410
 
งานวิทย์ 21 (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21)
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032-281056