.

ทางทีมงาน งานวิทย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม งานวิทย์ 21 แล้วพบกันใหม่งานวิทย์ 22 สิงหาคม 2563 ขอบคุณครับ

 
 

 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาจตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 04/06/2557 Unmanageable
100    ปรัชญา 04/06/2557 Unmanageable
200    ศาสนา 04/06/2557 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 04/06/2557 Unmanageable
400    ภาษา 04/06/2557 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 04/06/2557 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 04/06/2557 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 04/06/2557 Unmanageable
800    วรรณคดี 04/06/2557 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 04/06/2557 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 
 
December 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 December 2562
 
All online 2 People
IP number 3.94.129.211
You are visitor number 377,060
 
งานวิทย์ 21 (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21)
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032-281056